TASTA TERRITORI DE MASIES

Ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals (operació 16.04.01). Aquest és un projecte emprès per l’Associació Territori de Masies, Tornaterra, Parc de les Olors de Claret, i Pollastres Molí de Bonsfills. Tasta Territori vol fomentar la venda directa i els circuits curts de comercialització, acostant el producte local als visitants però també al veïnat. Es tracta d’una campanya amb actuacions que potenciïn el producte local de petites produccions del sud del Solsonès i territoris veïns i el vinculin amb altres sectors econòmics com el turisme. Tot plegat per contribuir a una vida digna de la pagesia, unes relacions justes entre productors, consumidors i el territori, i la consolidació del projecte Territori de Masies com a coordinadora i marca territorial que engloba entitats, veïns i empreses que treballen i volen viure al baix Solsonès.